Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Kácení stromů

Jestliže není možné strom zachránit vhodným opatřením a strom pozbývá vitality nebo dokonce ohrožuje své okolí, je nutné jej včas pokácet. Pokud strom roste v místě, kde není možné jej klasicky porazit v kuse ze země, nachází se například v blízkosti elektrického vedení, v blízkosti zástavby aj., je nutné jej pokácet postupně. Jedná se o metodu, kdy s pomocí speciálního stromolezeckého vybavení strom postupně odřezáváme shora a spouštíme jednotlivé části na vymezené stanoviště.

Jestliže potřebujete pokácet strom, zkontrolujte si, jestli se i Vás týká povinnost opatřit si povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les, zde pro Liberecký kraj

Nabídka služeb kácení stromů:

  • Kácení stromů ve ztížených podmínkách – zastavěná území, svahy, skály, elektrické vedení, hřbitovy apod.
  • Klasické kácení -  obnova porostů např. v parcích
  • Kácení pomocí vysokozdvižných plošin či jeřábů 
  • Úklid odpadu a likvidace
  • Štěpkování – jako součást našich služeb nabízíme štěpkování dřevní hmoty vlečnými   štěpkovači  zn. Green Mech     
  • Výkup dřevní hmoty – pokud dřevní hmotu nevyužijete, nabídneme Vám její odkup a tím i snížení nákladů na práce
  • nabízíme štěpku k volnému odběru zdarma nebo za cenu dopravy
  • prodej kulatiny a palivového dřeva 
Exc / error ocurred in:Mail formulář
Given input type: string
file does not exists [/data/www/stromypodkontrolou.cz/html/_contentGenerator/mailForm/mailForm.php]

Working...